Cornelis van Poelenburgh

Pays-Bas, v. 1594/5-1667
Nom
Cornelis van Poelenburgh
Pays-Bas: Utrecht
v. 1594/5
Nationalité
Pays-Bas
Décédé
Pays-Bas: Utrecht
1667-08-12